Registerbasert lønns- og sysselsettingsstatistikk basert på a-ordningen

Forfattere

Christoffer Berge

Stine Bakke

Knut Snellingen Bye

Publisert

June 28, 2023

Forord

Dette er en dokumentasjon av produksjonsprosessen for data til arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk. Hovedkilden er a-ordningen som Statistisk sentralbyrå (SSB) mottar fra Skatteetaten hver måned, og det blir gjort en rekke statistiske bearbeidinger og påkoblinger av andre kjennemerker i SSB. Den klargjorte filen for arbeidsmarkeds og lønnsstatistikk benyttes av svært mange statistikker, analyser og til forskning i SSB samt til deling av data på microdata.no.

Statistisk sentralbyrå, Juni 2023
Tonje Køber


©️Statistisk sentralbyrå
Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde.

ISBN 978-82-587-1769-7