Vedlegg B: Kodeliste kilde for avtalt stillingsprosent

Kodeliste for kildevariabelen til avtalt stillingsprosentKildevariabel for avtalt stillingsprosent