Del 4. Klargjøring av data - fil for registerbaserte sysselsettingsstatistikker

Basert på de klargjorte dataene for arbeidsmarked og lønn per november etableres det en fil for registerbasert sysselsettingsstatistikk. Denne filen har november som referanseperiode.

Registerbasert sysselsettingsstatistikk baserer seg altså på den klargjorte filen for arbeidsmarked og lønn per november (endelig versjon), hvor vi henter tall for lønnstakere (personer), arbeidsforhold (jobber), registrerte ledige og resten av den bosatte befolkningen over 15 år. I tillegg kobler vi på selvangivelsesregisteret (skattemeldingen) som gir informasjon om selvstendig næringsdrivende.

Dermed gir denne filen informasjon om både lønnstakere, arbeidsforhold (jobber) og sysselsatte. Sysselsatte består av lønnstakere og selvstendig næringsdrivende.

På den registerbaserte sysselsettingsfilen kobles også på fastlegeregisteret (inneholder informasjon om alle landets fastleger), se kort omtale av fastlegeregisteret i kapittel 3. Personer som har en fastlegeavtale får et kjennemerke om dette.

A-meldingen er som nevnt hovedkilden fra og med 2015. Før 2015 var NAVs Arbeidstakerregister og Skatteetatens Lønns- og trekkoppgaveregister (LTO-registeret) hovedkildene. Se mer informasjon om dette i om statistikken for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken og i dokumentasjonsnotatet for registerbasert sysselsettingsstatistikk før 2015.

Det er flere statistikker som baserer seg på denne klargjorte filen registerbasert sysselsettingsstatistikk:

I tillegg er denne filen hovedkilden til system for persondata (SFP) og statistikken tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger samt informasjon om sysselsatte i kommunal sektor (del av Kostra-publiseringen).

Kapitel 24 beskriver påkoblingen av selvstendig næringsdrivende, valg av viktigste arbeidsforhold samt metode for imputering av arbeidstid for selvstendig næringsdrivende.

I kapittel 25 omtales kort statistikker som baserer seg på den klargjorte filen for registerbaserte sysselsettingsstatistikker, samt noen statistikker som baserer seg på den klargjorte filen for arbeidsmarked og lønn (jf. omtale i kapittel 23). I kapittel 26 omtales statistikken antall arbeidsforhold og lønn.