Del 2. Samle inn

Del 2 omfatter mottak av a-meldingsdata samt etablering og lagring av inndata.