Del 1. Avklare behov og planlegge

Del 1 omfatter noen sentrale definisjoner omtalt i kapittel 2 og beskrivelse av datakildene i kapittel 3.