Vedlegg C: Data til forskere

Det er mulig å få tilgang til data om arbeidsmarked og lønn til bruk i forskning. To muligheter:

  1. Tilgang til (låne) mikrodata

  2. microdata.no

Tilgang til (låne) mikrodata

SSB kan gi tilgang til mikrodata til forskere. Informasjon om hvordan man søker og hva man kan få tilgang til på nettsidene til SSB.

Det er tre inngangssider med variabellister for:

Microdata.no

Microdata.no gir rask og enkel tilgang til detaljerte og koblingsklare mikrodata uten noen form for søknad, bl.a. registerinformasjon fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (variablene har prefiks «regsys») og antall arbeidsforhold og lønn (variablene har prefiks «arblonn»). Mer informasjon på nettsiden mikrodata.no (microdata.no).