4  Kildedata

Kildedata er data slik vi mottar det fra Skatteetaten, bare dekryptert og pakket ut. Dataene har såkalt XML-format. Antall XML-filer varierer en del fra måned til måned, men ligger som regel mellom 145 – 180 filer.

Kildedata fra Skatteetaten overføres via en SFTP-linje og mottas av Felles datamottak (FDM) i SSB. Både SFTP-linjen og dataene er kryptert

Alle mottatte data, uansett kalendermåned, blir lastet inn til inndatamodellen i SSBs produksjonsmiljø. Kildedata blir ikke arkivert utover at vi tar vare på siste to år med leveranser. Det er ikke krav til lagring jf. SSBs strategi om datatilstander og lagring.