Del 3. Klargjøring av data - fil for arbeidsmarked og lønn

Klargjøring av data omfatter bearbeiding, editering, beregningsmetoder, mv. Del 3 beskriver hvilke steg data går gjennom frem til en fil som danner utgangspunkt for all lønn- og sysselsettingsstatistikk og deling av data til andre statistikkområder eller forskning.