15  Imputering av arbeidsforhold fra perioden før

Opplysningspliktige rapporterer status hver måned i a-meldingen. For å unngå at uteglemmelser i rapporteringen eller forsinket rapportering påvirker sysselsettingstallene, imputeres alle arbeidsforhold fra måneden før (måned t-1) hvis hele foretaket mangler i statistikkmåneden (måned t).

Imputeringen skjer altså hvis det verken er rapportert arbeidsforhold eller lønnsforhold i statistikkmåneden, men hvor vi på grunnlag av rapporteringen i forrige måned (t-1) har grunn til å tro at det skulle vært rapportert arbeidsforhold også i statistikkmåneden.

Det er flere kriterier som må oppfylles for at arbeidsforhold blir imputert fra måneden før:

Med «samme foretak», menes her nivå rett over virksomhet ifølge situasjonen i VoF.

Det er svært få arbeidsforhold som imputeres fra måned før fordi hele foretaket mangler i statistikkmåneden. Antallet imputerte arbeidsforhold varierer stort sett mellom 50 og 300 per måned.