9  Knytning mellom lønns- og arbeidsforhold

I inndata ligger informasjon om arbeids- og lønnsforhold i ulike tabeller (kapittel 6). I dette kapittelet beskrives hvordan arbeids- og lønnsforhold knyttes sammen.

Alle lønnsforhold i en måned skal knyttes til ett arbeidsforhold i samme måned, og disse arbeidsforholdene vil framkomme på én av tre mulige måter, i denne rekkefølge:

Dersom det ikke er mulig å knytte et lønnsforhold til et arbeidsforhold hverken for statistikkmåneden (måned t) eller måneden før (måned t-1) etableres det et fiktivt arbeidsforhold slik at det etableres en teknisk knytning. Dette må gjøres fordi modellen og videre klargjøring av data krever at alle lønnsforhold er knyttet til et arbeidsforhold. Det legges på et merke som viser at arbeidsforholdet er fiktivt. Kjennemerker som start- og stoppdato på arbeidsforholdet, yrke, avtalt stillingsprosent, m.m. vil være uoppgitt for de fiktive arbeidsforholdene.

Inntektsmottaker med arbeidsforhold og uten lønn

Det kan være flere årsaker til at denne situasjonen oppstår:

Inntektsmottaker uten arbeidsforhold og med lønn

Denne situasjonen vil oppstå ved f.eks. manglende rapportering av arbeidsforhold eller ved etterbetaling av lønn knyttet til avsluttede arbeidsforhold. I tillegg kan man forvente å mangle arbeidsforhold for enkelte typer lønnsforhold, f.eks. styrehonorar.