17  Kontroll og tiltak på fravær mellom virksomheter

I dette kapittelet beskrives tiltak som gjennomføres hvis det er en dag overlapp ved jobbskifter mellom virksomheter innenfor referanseuka. Tiltaket gjennomføres fordi slike overlapp i forbindelse med jobbskifter mellom virksomheter trolig skyldes misforståelser knyttet til veiledningen og forståelsen av til-og-med-dato for utmelding av arbeidsforhold.

Tiltaket gjennomføres altså hvis det er en-dags overlapp mellom arbeidsforhold som starter i en virksomhet i referanseuka og arbeidsforhold som slutter i andre virksomheter innenfor referanseuka. I slike tilfeller justeres sluttdatoen (ikke startdato), dvs. vi setter sluttdato en dag tidligere for å fjerne alle tilfeller av en dag overlapp.

Dersom overlappen er på første dag i referanseuka (dvs. at et arbeidsforhold starter og et annet slutter på mandagen), vil arbeidsforholdet med sluttdato ikke lenger inngå i referanseuka og heller ikke i datagrunnlaget. Dette vil ikke kunne skje på ukas øvrige dager siden det alltid er sluttdato som justeres en dag tilbake ved en dags overlapp (f.eks. hvis overlappen var på søndagen i referanseuka, blir sluttdatoen justert til lørdag).

I tilfeller med en-dags overlapp mellom en jobb med startdato og flere jobber med sluttdato, justeres sluttdato på alle jobbene som har sluttdato.

Denne justeringen har først og fremst betydning ved at noen arbeidsforhold justeres slik at de faller utenfor referanseuka og dermed ikke lenger inngår i datagrunnlaget. Dette påvirker kun antall jobber, ikke antall sysselsatte personer.

Vi gjøre bare tiltak ved en dag overlapp fordi det er grunn til å tro at slik overlapp skyldes misforståelse av veiledningen om rapportering av sluttdato arbeidsforhold. Ved lenger overlapp enn én dag, kan dette skyldes feilaktig forsinket utmelding, men det kan også være reelt at personen har flere arbeidsforhold i en overgangsfase. Det korrigeres derfor bare tilfeller med en dag overlapp.