18  Påkobling av ytelser fra a-meldingen

Vi bruker informasjon om ytelser fra det offentlige for å vurdere hvilke arbeidsforhold uten lønn som skal klassifiseres som sysselsetting (beskrives i kapittel 19). Vi får kun opplysninger om ytelser som utbetales direkte til personen. Tilfeller der arbeidsgiver betaler og mottar kompensasjon fra NAV rapporteres som ordinær lønn fra arbeidsgiver i a-meldingen.

Vi skiller mellom følgende ytelser som rapporteres i a-meldingen: svangerskapspenger, foreldrepenger, sykepenger og sykepenger til fisker som bare har hyre.

Vi har ikke behov for å vite lengde på fraværet basert på ytelsene, siden det ikke er relevant for klassifisering av sysselsetting.

Vi tar høyde for at det kan forekomme flere utbetalinger av samme NAV-ytelse innen referanseperioden. Dersom sluttdato for opptjeningsperiode er før referanseuka tas ikke ytelsen med, heller ikke hvis startdato opptjeningsperiode er etter referanseuka eller hvis beløp er 0 eller negativt.

Følgende informasjon om ytelser inkluderes:

Ytelsene rapporteres på person i a-meldingen og ikke på arbeidsforhold. Følgende regelsett kobler ytelsene til arbeidsforhold:

I a-meldingen har vi kun opplysninger om opptjeningsperiode for ytelser, og ikke om personen faktisk er fraværende.